FIRMA:

Aleš Bělina, IČ: 03838242.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Fotografické služby. Fotografování svateb, rodin, dětí, zvířat. Grafické zpracování fotografií na PC.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB:

Fotografické služby lze objednat prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního anebo osobního kontaktu.

Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.

VÝBĚR LOKALIT PRO FOTOGRAFOVÁNÍ:

Lokalitu fotografování si vybírá klient. Klient si také po dohodě s fotografem zvolí, zda chce fotit v exteriéru nebo jím vybraném interiéru. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ:

Všechny fotografem vybrané fotografie procházejí základní retuší. To znamená, že se upravuje jas, kontrast, barevná tonalita, ořez fotky, srovnání horizontu a odstraňují se drobné kosmetické vady na pleti. Fotograf v žádném případě neupravuje make-up vytvořený vizážistkou, za který si klient zaplatil.

V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek, pak je tato služba poskytována za příplatek 500 Kč za každou fotografii.

ODEVZDÁNÍ HOTOVÝCH FOTOGRAFIÍ:

Do hotové zakázky vybírá ty nejlepší snímky fotograf. Předání zakázky trvá maximálně 10 pracovních dní. U svatebních fotek až 3 týdny.

Fotografie jsou klientovi předávány v elektronické podobě prostřednictví webové galerie. Klient obdrží link, ze kterého si může fotky stáhnout v plném rozlišení do počítače. Bez konkrétního linku si galerii nemůže prohlížet třetí strana. Záleží tedy jen na klientovi, komu link poskytne. Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPG.

Nezpracovaný hrubý materiál ve formátu RAW zásadně neposkytuji.

CENY A PLATBA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:

Klient platí částku dle platného ceníku za vybrané fotografické služby nebo dle předem domluvené částky. Ceník je kdykoliv přístupný na těchto webových stránkách.

U většiny focení je cena splatná v hotovosti hned po skončení focení.

U svatebního focení je nutné předem složit rezervační poplatek uvedený v ceníku. Služby fotografa jsou závazně objednány a termín závazně rezervovaný až po složení rezervačního poplatku. Výše poplatku je následně odečtena od konečné ceny. Její doplatek se následně realizuje po odevzdání zakázky a to buď hotově nebo převodem na účet na základě vzájemné dohody fotografa a klienta.

ARCHIVACE DAT:

Neupravené fotografie (raw formát) uchovávám po dobu cca 3 měsíců. Odevzdané fotografie archivuji minimálně po dobu jednoho roku. Pokud dojde během té doby ke ztrátě či poškození nosičů s fotkami, mohu vám fotky zaslat v elektronické podobě znovu za poplatek 500 Kč (případně poštou na USB flashdisku za 700 Kč + poštovné a balné).

REKLAMACE:

Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.

Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci digitálních souborů.

Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.

Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

AUTORSKÁ PRÁVA:

Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ:

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Aleš Bělina, IČ: 03838242.